Kolokwia Antropologiczne X: Co się kryje w „czarnej skrzynce”?, Marta Songin-Mokrzan

Termin: 
2017.10.25
Godzina: 
11:00
Miasto: 
Cieszyn
Miejsce / Adres: 
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, sala 09, Budynek Główny Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji ul. Bielska 62, Cieszyn
Organizator: 
PIA
Kontakt: 
info@fpia.org.pl
Program 

Kolokwia Antropologiczne - Edycja X 2017, Marta Songin-Mokrzan

Co się kryje w „czarnej skrzynce”? Społeczne aspekty procesu produkcyjnego.

 

Przedmioty, które są wytwarzane przy użyciu skomplikowanych technologii opartych na wiedzy z obszaru nauk ścisłych, prawach fizycznych, chemicznych czy matematycznych, wydają się być obiektami powstającymi w wyniku stabilnych i powtarzalnych cykli produkcyjnych, przewidywalnych czynności maszyn i ludzi oraz decyzji podejmowanych na podstawie skrupulatnej analizy obiektywnych danych. Kontakt z gotowym przedmiotem nie pozwala dostrzec licznych kontrowersji związanych z jego produkcją; faktu, iż poza odpowiednim doborem substancji chemicznych, parametrów procesowych i ustawieniem maszyn, jego kluczowym spoiwem są relacje społeczne.

Wystąpienie jest opowieścią o etnografii pewnego procesu produkcyjnego, w wyniku którego tworzony jest laminat. Podążając tropem rozważań Bruno Latoura będę rozpatrywała ów przedmiot w kategoriach „czarnej skrzynki”; rzeczy, której proces społecznego konstruowania został tymczasowo domknięty i zakończony, zaś komponenty społeczne konstytuujące jej naturę niejako usunięte z pola widzenia i zapomniane.

Marta Songin-Mokrzan – antropolog społeczny, adiunkt w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ. Interesuje się teorią i metodologią antropologiczną, antropologią neoliberalizmu, antropologią technologii.

Partnerzy / Sponsorzy 

Finansowanie:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Partnerzy:

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego,

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego,

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,

Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego,

Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego.